Joomla Free Tem­plates by Fat­Cow Hosting

Framsidan

Vi är en liten levande zoobu­tik med mer än 3000 artik­lar. Vi har kvalitet till bra priser. Vi tar om möjligt hem spe­cialar­tik­lar till Dig. Goda råd får Ni på köpet!

Vi föder själv upp småg­na­gare som t.ex olika sorters ham­strar och marsvin samt undu­later.
Vi kan skaffa hem råt­tor och ger­biler på beställ­ning.

Vi håller låga priser och deltar ofta i lever­an­tör­ernas olika kampanjer!

Goda park­er­ingsmöj­ligheter med P-​avgift.

Välkomna!

Nyheter

Kyl­hals­band

Ett svalt mjukt tyghals­band med kylande
kristaller som aktiveras i vat­ten.
Quick Coler håller kylan i flera dagar och
aktiveras om och om igen.

Insect Shield Outdoor-​blanket

Skydd mot alla insek­ter utomhus och i bilen.
Används av både hun­dar och män­niskor.
Mask­intvät­tas i 60grader. Permethrin.

Achil­lea — Naturligt ohyremedel

Naturens eget gift­fria skydd mot mygg
och fästin­gar på djur och människor.

Achillea Fästingspray

Achil­lea agerar repellerande mot fästin­gar, mygg, och en del annat knytt.


Erb­ju­dande

Dvärgham­ster + bur + tillbehör

från 499Kr

Nyheter

Majstor logo

Majs­tor — Lamm & Ris Genuin

nu även Majs­tor — Anka & Ris

Lågal­ler­gent naturligt tor­rfoder helt fritt från
kon­server­ingsmedel, färgtill­satser, och smakäm­nen, men med ett högt näringsin­nehåll.
(ersät­ter James Wellbeloved)

Hill’s ideal bal­ans med färsk kyck­ling som ingre­di­ens nr. 1

Hill’s ideal bal­ance No Grain utan spannmål.

Finns till både hund och katt.