Joomla Free Tem­plates by Fat­Cow Hosting

I slutet av 1930-​talet star­tade Lil­jedahl sin affär på Rege­ments­gatan 66. De hade dess­förin­nan uppföd­ning av fram­förallt kanariefåglar i en käl­lar­lokal på Tärn­ing­holms­gatan. Sor­ti­mentet då var mest fågel och akvarie. Det är många kun­der som än idag kom­mer ihåg paret Liljedahl.

I slutet av 1970-​talet såldes affären till två män som hade den i ca 2 år och därefter blev det Garm­ers Zoo. De införde flera olika sorters gna­gare i sortimentet.

1989 köpte jag affären och ändrade så småningom om nam­net till Din Zooaf­fär. Kun­derna efter­frå­gade mer foder till hund o katt, och så blev det, men för att få plats (bara 74 kvm) har akvariefiskarna näs­tan försvun­nit helt.

Idag omfat­tar vårt sor­ti­ment även ter­ra­ri­etill­be­hör. Vårt sor­ti­ment förnyas ständigt.
Vi är två deltid­sanställda föru­tom mig själv.

Eva