Joomla Free Tem­plates by Fat­Cow Hosting

Vi klip­per klorna på Din fågel. Vi klip­per även näbben på min­dre fåglar.

Vi har lösvik­ts­försäljn­ing till undu­later, parakiter, finkar och papegojor.

Egenuppfödda Undu­latun­gar finns van­ligtvis i butiken.

Ibland finns Kanariefåglar och Zebrafinkar.

Egenuppfödda Nymf­parakiter finns inte just nu, men tinga gärna.

nymf 2 veckorUndulat grön-1

Pro­duk­ter

Burar
Foderkop­par
Gun­gor
Lek­saker
Sand
Sand­pap­per
Sittpinnar/​ringar
Ste­gar

Vat­te­nau­to­mater

Foder & Tillskott

Fröb­land­ningar
Grit /​Snäck­skal
Kalk­sten /​Sepi­askal
Hirskolvar gula och röda
Kraft­foder med ägg
Kräcker Vitakraft
Pape­go­jpel­lets Trop­i­can
Pär­lor Vitakraft
Vit­a­miner flytande

Sköt­sel­råd Undu­lat (Melop­sit­ta­cus undulatus)

undulat blå-grön

Undu­laten är en mycket trevlig liten fågel ursprung­li­gen från Aus­tralien. Den är lätt att få tam och för hanarna är det naturligt att härma ord och visslin­gar, men även hon­orna kan lära sig. Den äter en fröb­land­ning samt lite frukt och grön­saker som t.ex. äpple, gurka, morot och sallad.

Läs mer: Sköt­sel­råd Undu­lat

Sköt­sel­råd Nymf­parakit (Nymph­i­cus hollandicus)

nymfparakiter

Nymf­parakiten eller nymfkakad­uan lik­nar till sitt nyfikna sätt en jättestor undu­lat och är också ursprung­li­gen från Aus­tralien. Lätt att få tam och lära prata eller vissla.

Läs mer: Sköt­sel­råd Nymf­parakit

Sköt­sel­råd Kanariefågel (Ser­i­nus canarius domesticus)

Kanariefågeln är en vacker liten fågel, där hanen är känd för att sjunga inten­sivt, men det kan förekomma att även honor sjunger men då mycket tystare och mjukare. Härstam­mar från Kanarieöarna och har sen kor­sats med några andra vilda fåglar. Man har avlat vidare på muta­tioner och vari­anter så att man idag har fåglar med mycket olika utseende, kropps­form och färger som t.ex. vita, gröna, brokiga men van­li­gast är gula eller röd­fär­gade. Det finns också sångka­narier som avlats fram för sån­gens skull. Den mest kända är rull­sån­garen som sjunger med stängd näbb så det blir en mjukare rul­lande sång. Hanar i olika burar intill varan­dra kan ha sång­du­ell. De äter kanariefröb­land­ning och mycket grön­saker. Älskar att bada och skall ha en bur som är minst 0,31m² dvs 70x45x60cm. Kanariefågeln blir ca 7år upp till 15 år gammal.

Sköt­sel­råd Zebrafink (Tae­niopy­gia gut­tata castonotis)

Zebrafinken från Aus­tralien är en livlig liten fågel. Ursprungs­fär­gen är grå och hanen har zebrarandigt bröst och ljus­bruna kind­fläckar och buk­si­dor. Näbben är röd. Det finns många färgmu­ta­tioner t.ex. helt vita, bruna eller svartbröstade.

Läs mer: Sköt­sel­råd Zebrafink

Sköt­sel­råd Dvärg­pa­pe­goja (Aga­por­nis rose­icol­lis, A. personata)

Dvärg­pa­pe­go­jorna från Afrika finns i många olika arter, de van­li­gaste är Rosahu­vad dvärg­pa­pe­goja (Aga­por­nis rose­icol­lis) och den lite min­dre och tystare Svarthu­vad dvärg­pa­pe­goja (A. per­son­ata). Dessa finns i olika färgmu­ta­tioner t.ex. blå eller gula. De kallas också för ”Love Birds” då de skall ha en part­ner för att inte dö i för­tid av ensamhet. De kan bli när­mare 20 år, och äter parak­it­frö, hirskolv, frukt och grön­saker. De skall ha till­gång till bad eller duscha regel­bun­det. Dvärg­pa­pe­go­jorna behöver en bur på minst 0,31m² (>70x45x60cm) som är inredd med grenar, pin­nar och gun­gor för aktiver­ing. De biter av och rullar gärna pap­per och fly­ger hem med. De kan bli mycket tama och säll­skapliga men lär sig inte prata.

Sköt­sel­råd Stora Papegojor

Stora Pape­go­jor som t.ex den Afrikan­ska Grå Jakon och Ama­son­pa­pe­go­jorna från Sydamerika kräver väldigt mycket tid och engage­mang av sin ägare för att de skall må bra och inte plocka sina fjä­drar. De äter bl.a. pape­go­jb­land­ning (med lite sol­ros­frö), pape­go­jpel­lets, grodda bönor/​fröer och mycket frukt. Även t.ex. kokt potatis, ris, makaroner, havre­gryns­gröt och keso går bra till vissa fåglar.

Enligt Jord­bruksver­ket skall en Ama­son­pa­pe­goja ha en bur i stor­lek­sor­d­nin­gen 1,44m² (>160x90x100cm). De måste ha grenar och lek­saker att aktivera sig med. Pape­go­jorna är väldigt lärak­tiga och roliga men de kan bita sön­der mycket i ett hem, och skrä­par ner gör de naturligtvis, som alla fåglar. Det finns även många andra arter av mel­lanstora trevliga papegojor.

Näs­tan alla pape­go­jor är Cites-​skyddade, dvs de skall vara ID-​märkta och åtföl­jas av ett Cites–intyg.