Joomla Free Tem­plates by Fat­Cow Hosting

Sköt­sel­råd Nymf­parakit (Nymph­i­cus hollandicus)

nymfparakiter

Nymf­parakiten eller nymfkakad­uan lik­nar till sitt nyfikna sätt en jättestor undu­lat och är också ursprung­li­gen från Aus­tralien. Lätt att få tam och lära prata eller vissla.

Den har fått dåligt ryckte om att vara skrikig, men det är oftast ensamma fåglar som kallar på en part­ner (fågel eller män­niska). De bör alltså vara två, ett par eller två honor. De finns i flera färgvari­anter från nor­malfär­gen grå till vitt, brokiga och vithöv­dade. Medelålder ca 15 år men över 25 är inget ovan­ligt. Deras grund­föda är en fröb­land­ning för parakiter samt frukt, grön­saker och hirskolv. De kräver en lite större bur på 0,84m² dvs ca 120x70x80cm, men skall helst vara fria och med på de dagliga aktiviteterna i ett hem, då blir de trevligast.

nymf 2v-2