Joomla Free Tem­plates by Fat­Cow Hosting

Sköt­sel­råd Undu­lat (Melop­sit­ta­cus undulatus)

undulat blå-grön

Undu­laten är en mycket trevlig liten fågel ursprung­li­gen från Aus­tralien. Den är lätt att få tam och för hanarna är det naturligt att härma ord och visslin­gar, men även hon­orna kan lära sig. Den äter en fröb­land­ning samt lite frukt och grön­saker som t.ex. äpple, gurka, morot och sallad.

En hirskolv lite då och då är inte fel. Man bör ha minst två fåglar, ett par eller två hanar, och buren skall enligt Jord­bruksver­ket vara minst 0,31m² dvs >70x45x60cm. Ju mer en undu­lat får ”vara med” ju trevli­gare och per­son­li­gare blir den. Finns i många olika färgvari­anter och medelåldern är ca 9 år men den kan bli det dub­bla.
Engelsk undu­lat är en utställ­ningsvari­ant som är lite större och har en lite annan håll­ning än den ”van­liga”. Har rykte om sig att vara lättare att få tam då den är lugnare, men det är mycket indi­vidu­ellt både hos engel­ska och ”van­liga” undu­later.
Andra små Aus­traliska gräs­parakiter som t.ex. Turkosparakit, Splen­did­parakit, Blåvingeparakit, Ele­gant­parakit och Bourkes parakit är mycket vackra och försynta små fåglar, stora som en undu­lat, men inte lika lätta att få tama. Även Sång­parakiten är mycket upp­skat­tad för sin melodiska sång men är lite större, som en nymf­parakit. De skall vara flera av samma sort till­sam­mans, och äter undu­lat­fröb­land­ning, hirskolv, frukt och grönsaker.