Joomla Free Tem­plates by Fat­Cow Hosting

Sköt­sel­råd Zebrafink (Tae­niopy­gia gut­tata castonotis)

Zebrafinken från Aus­tralien är en livlig liten fågel. Ursprungs­fär­gen är grå och hanen har zebrarandigt bröst och ljus­bruna kind­fläckar och buk­si­dor. Näbben är röd. Det finns många färgmu­ta­tioner t.ex. helt vita, bruna eller svartbröstade.

De har ett gan­ska enformigt lågt orginellt ”filande” läte. De äter finkb­land­ning, kolvar och grön­saker. Medelåldern är ca 9 år men kan bli 15. Man skall ha flera till­sam­mans. En mycket lätt nybör­jar­fågel som till och med kan vara svår att få att sluta häcka. Hon­orna dör lätt av att få för många ägg så det är mycket vik­tigt med bl.a. kalk. Buren skall enligt Jord­bruksver­ket vara minst 0,31m², dvs >70x45x60cm. De tycker om att bada.