Joomla Free Tem­plates by Fat­Cow Hosting

Hermelin-​dvärgkanin

lejonkanin 320160617 hermelin dvarg w

Sköt­sel­råd Kanin (Oryc­to­la­gus cunicu­lus dom.)

Livs­längd: ca 59 år

Stor­lek: Beroende av ras från dvärgka­ni­nens 1kg till bel­gisk jätte på över 7kg.

Äter: Huvud­fö­dan är hö av bra kval­ité samt lite pel­lets. Var för­sik­tig med grön­saker om kani­nen inte är van. Ge en träd­gren från t ex äpple att gnaga på.

Boende: Burstor­leken är beroende på kani­nens stor­lek men minst 100x50cm för en liten kanin. Sågspån, flis eller toalett-​pellets som bot­ten­ma­te­r­ial. Eventuellt en toalet­thörna i plast som är lätt att rengöra dagligen.

Övrigt: Det finns korthåriga, långhåriga och lejonka­niner. Kaniner med upprättstående korta öron eller hän­gande län­gre öron (vädurskanin). Kani­nen är flock­d­jur men två okas­tr­erade hanar går inte att ha till­sam­mans, däre­mot två honor som växt upp till­sam­mans brukar gå bra, men allra bäst är en hona och en kas­tr­erad hane. Kanin och marsvin går också jät­te­bra ihop. Kaniner kan vara mycket nyfikna och sociala men vissa vill inte att man bär dem, och de kan rivas ordentligt med sina kraftiga bak­ben. Kaniner skall komma ut ur buren och röra på sig minst 20 minuter flera gånger dagli­gen, men se upp för elek­triska led­ningar och telefonsladdar.

Dvärgvädur

Pro­duk­ter:

Aktiver­ings­boll
Burar 100 och 120cm
Halm
Hop­phin­der

Höhäck
Selar och kop­pel
Skålar
Spån
Toalet­thörna
Trans­port­bu­rar
Vat­ten­flaskor

Foder & Tillskott:

Cuni Com­plete Versele Laga
Fit­Bits Vitakraft
Godis
Halm
Hö Jularps/​Oxbow
Hökroket­ter
Höku­ber alfalfa/​timotej

Kan­in­foderb­land­ning
Kräcker Vitakraft
Majskolvar
Min­er­al­ste­nar
Pel­lets i olika sorter
Pretty Pets foder
Selec­tive Rab­bit Supreme

Torkad morot
Vit­a­miner, fly­tande
Vita spe­cial foder Vitakraft