Joomla Free Tem­plates by Fat­Cow Hosting

Tama och hanter­ade Råt­tun­gar och Ger­biler finns ibland! BOKA!

råttunge-14

Foder & Tillskott

Gna­gar­b­land­ning
Godis
Kräcker Vitakraft
Selec­tive Råtta Supreme

Pro­duk­ter

Bad­sand
Burar
Hus
Skålar
Spån
Toalet­thörna
Toalätt pap­per­spel­lets
Trans­port­boxar
Vat­ten­flaskor

Sköt­sel­råd Ger­bil (Meri­ones unguiculatus)

Ökenråtta/​Gerbil

Livs­längd: ca 35 år.

Stor­lek: ca 1012 cm och 10 cm svans.

Ger­bilen är ett nyfiket, socialt och aktivt litet djur som säl­lan bits. De är flock­d­jur och ska bo minst två och två. De ska paras ihop som små ungar för annars slåss dom. Ger­bilen är varken dag eller nattd­jur, utan delar upp hela dygnet i peri­oder om 4 tim­mars arbete som var­vas med 4 tim­mars vila osv. De ska ha sand att bada i.

Läs mer: Sköt­sel­råd Ger­bil

Sköt­sel­råd Råtta (Rat­tus norvegicus)

ratta

Tam­råtta är en domes­ticerad form av brun­råt­tan, och har varit hus­d­jur sedan 1800-​talet. Man har avlat på tamhet, olika färger och teck­ningar samt hårlag.

De blir mycket tama, till­givna och per­son­liga och kräver inte så mycket, men pre­cis som andra gna­gare blir de roli­gare ju mer man ägnar sig åt dom. Råt­tan är dessu­tom väldigt smart och lät­tlärd och vill gärna vara med och lära sig nya saker.

Läs mer: Sköt­sel­råd Råtta

Länkar till Råttsidor:

Sven­ska Råttsäll­skapet — SRS