Joomla Free Tem­plates by Fat­Cow Hosting

Sköt­sel­råd Råtta (Rat­tus norvegicus)

ratta

Tam­råtta är en domes­ticerad form av brun­råt­tan, och har varit hus­d­jur sedan 1800-​talet. Man har avlat på tamhet, olika färger och teck­ningar samt hårlag.

De blir mycket tama, till­givna och per­son­liga och kräver inte så mycket, men pre­cis som andra gna­gare blir de roli­gare ju mer man ägnar sig åt dom. Råt­tan är dessu­tom väldigt smart och lät­tlärd och vill gärna vara med och lära sig nya saker.

Råt­tor är flock­d­jur och skall vara minst två till­sam­mans, av samma kön. De blir inte min­dre tama för att de är flera, utan mer har­moniska av varan­dras säll­skap. Det går oftast bra att sätta ihop en ny unge om man har minst två äldre råt­tor till­sam­mans. De gör eventuellt upp om vem som bestäm­mer men sen är det lugnt. Däre­mot om man bara har en råtta över ca 5 månader brukar den inte acceptera en ny.

En tam­råtta kan lämna sin mamma vid 6 veckor, är vuxen vid ca 6 månader och blir van­ligtvis mel­lan 2 och 3 år gamla, men kan bli mer. Hon­orna är livli­gare och väger ca 400g, hanarna, som väger ca 700g, gillar mest att ligga och bli kelade. Där är ingen skill­nad på kön och hur tama dom blir.

Råt­tbu­ren för 23 råt­tor bör vara minst 0,18m2, dvs minst 60x30cm och 30cm hög, men en ännu större bur är lättare att inreda med hyl­lor, grenar, toalet­tlåda, hus och häng­mat­tor. På bot­ten har man träflis, träpel­lets, pap­per­spel­lets eller eventuellt kattsand. Bot­ten­ma­te­ri­alet får inte damma då råt­tor kan få prob­lem med lungorna.

Råt­tor äter näs­tan vad som helst, men skall inte ha mycket pro­tein­rik mat som t.ex. kött. De skall heller inte ha cit­rusfruk­ter eller avokado. Kokt ris, pasta, kokt potatis, grön­saker och frukt till­sam­mans med lite olika sädeslag och veg­e­tariskt hund­mat utgör bas­foder. Färska grenar och knäcke­bröd är bra att tugga på så att tän­derna inte blir för långa. Naturligtvis skall de ha till­gång till färskt vat­ten varje dag.