Joomla Free Tem­plates by Fat­Cow Hosting

Sköt­sel­råd Ger­bil (Meri­ones unguiculatus)

Ökenråtta/​Gerbil

Livs­längd: ca 35 år.

Stor­lek: ca 1012 cm och 10 cm svans.

Ger­bilen är ett nyfiket, socialt och aktivt litet djur som säl­lan bits. De är flock­d­jur och ska bo minst två och två. De ska paras ihop som små ungar för annars slåss dom. Ger­bilen är varken dag eller nattd­jur, utan delar upp hela dygnet i peri­oder om 4 tim­mars arbete som var­vas med 4 tim­mars vila osv. De ska ha sand att bada i.

De håller pälsen ren och tät genom sand­badet och det gör ger­bilen mer aller­givän­lig än de flesta andra småd­jur. De brukar även använda sanden som toalett så den bör bytas varje dag.

Äter fröb­land­ning som en bra ham­sterb­land­ning eller ger­bil­mat. Ger­bilen skall även få lite frukt och grön­saker varje dag. Men cit­rusfruk­ter och avokado mår de inte bra av!

Ger­biler kan bo i både galler­bur och en s.k. Dunabur. Buren skall vara minst 0,12m2, dvs minst 50x25cm och 20cm hög. De trivs även väldigt bra med att bo i ett akvar­ium eller ter­rar­ium (med bra syre­cirku­la­tion). De älskar att gräva, strimla saker och bygga bon. Grenar och andra saker i trä och papp är där­för bra att ha i buren så de alltid har till­gång till att gnaga. De vill även ha till­gång till hö och toarullar. Bra bot­te­nun­der­lag är sågspån, träpel­lets eller Toalätt, som är en sorts papperspellets.